कार्यकारी मंडळ

तुम्ही इथे आहेत : मुख्यपान / कार्यकारी मंडळ

कार्यकारिणी (मार्च २०१६ ते मार्च २०१९)

अध्यक्ष

श्री. विकास स. महाडिक
९८२१३०१३४५

उपाध्यक्ष

श्री. शिवाजी ग. साळवी
९९८७५३८१०२

सचिव

श्री. विनायक स. शिंदे
९३२२५२७३७६

 

सहसचिव

श्री. चंद्रकांत स. महाडिक
९८६७७२६१०९

खजिनदार

श्री. आत्माराम शं . खेतले
९८६९२३५३३०

सहखजिनदार

श्री. मनोहर भोसले
९९६७५८५७४२

कार्याध्यक्षा

ऍड. सौ. संध्या शां. सावंत
९८२१४८६९८६

प्रमुख सल्लागार

श्री. तुकाराम जा. आंब्रे
९९६९८८१७५९

कार्यकारिणी सदस्य

श्री. काशीराम सि. सुर्वे

९५९४९८४५६२

श्री. धनंजय दिनकर भोसले

९००४३४३२१५

श्री. आत्माराम महादेव चाळके

९५९४२३९१०७